Tesettür.

0
410

Dersimizin ayetlerine başlayalım: ”Ey Âdemoğulları! Size çirkin (avret) yerlerinizi örtecek bir elbise birde süs elbisesi indirdik. Fakat takva elbisesi işte o hepsinden hayırlıdır. Bu giyim eşyasını göndermek, Allah’ın ihsanına delalet eden alametlerdendir. Gerektir ki düşünür ve anlarlar.” (A’raf Sûresi, 26 ) Allah Teâlâ Hazretleri örtünmeyi her erkek ve kadına farz kılmıştır. Avreti açmayı, açılmış avrete bakmayı Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şiddetle yasaklamıştır. Şeriat istilahında ”Avret” örtünmesi gereken aza demektir. Erkeğin, kadının avret mahalline, kadının da erkeğin avret mahalline bakması haramdır. Göbekle diz kapakları arası, erkeklerin avret yeri olarak kabul edilmiştir. Müslüman bir erkek bu arayı ne kimseye gösterebilir ne de başka bir erkeğin bu aradaki avret mahalline bakabilir. Yani erkekte erkeğin avret mahalline bakamaz. Bir kadının diğer bir kadının göbek ile diz kapağı arasına bakması da haramdır. “Takva libası” ile murad ise:“Allah’tan korkmaktır…” Bedene giyilen elbise insanı soğuk, sıcak gibi dış zararlardan korur. Takva (Allah’tan korkmak) da sanki giyilen bir elbisedir. O giyilince, yani Allah Teâlâ’dan korkup emirleri yapılıp, nehiylerinden kaçılınca insan cehennemin ateşinden korunmuş olur.

Mahmut Efendi Hazretleri, Sohbetler

CEVAP VER