Yaratılışın İki Sırrı

0
65

 

Baştanbaşa kâinatın ve bütün varlıkların yaratılışı iki ilâhî sır ile donanmıştır:

1. Muhabbetullah,

2. Mârifetullah.

Canlı-cansız her şey bu iki sırrın tecellîsiyle zâhir olmuştur. Hadîs-i kudsîde buyrulur:

“Ben gizli bir hazîne idim. Bilinmemi arzu ettim (mârifetime muhabbet ettim) de (bu) kâinatı yarattım.” (İ. Hakkı Bursevî, Kenz-i Mahfî)

Yani Cenâb-ı Allah, varlıkların her birini, kendisinin san’at ve kemâline delîl olarak yaratmıştır. Varlıkların içinde ilâhî bir san’at hârikası olan insanı da, muhabbet ve mârifetin kâmil bir tezâhürü eylemiştir.

Bu itibarla;

İnsanın yaratılış gayesi, kulluk ve Rabb’in bilinmesidir. Bu gaye çerçevesinde eşyanın ve hakikatin derinliğine inebilmenin sırrı da, aşk ve mârifet okyanusundan bir şebnemciğe olsun kavuşabilmekle başlar.

Dolayısıyla kullukta ideal seviye, âşık ve ârif bir kul olabilmektir.

CEVAP VER