Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri

0
558

1888 yılında, bugün Bulgaristan sınırları içinde kalan Silistire’nin Hazargrad kasabasının, Ferhatlar köyünde dünyaya geldi. Babası Satırlı Medresesi’nde yıllarca müderrislik yapmış olan Osman Efendi’dir. Üç erkek ve bir kız kardeşi vardır. Süleyman Hilmi Tunahan Efendi ilk tahsilini babasının da müderris olarak bulunduğu Satırlı Medresesi’nde yaptı. Daha sonra yüksek tahsil yapmak için İstanbul’a gitti. Fatih camiinde ders vermekte olan Bafralı Ahmet Hamdi Efendi’nin rahle-i tedrisinde derslere başladı. Kısa sürede hem çalışkanlığı hem de gösterdiği güzel ahlakla bütün hocalarının ilgisini çekmeye başladı. 1913 yılına kadar Bafralı Hamid Efendi’nin yanında tahsili devam ettirdi. Aynı yıl Darü’l-Hilafeti’l-Aliyye Medreseleri, Kısm-ı Alisine girdi. Ancak ilk sınıfları atlayarak doğrudan üçüncü sınıftan başladı. 1915’de sınıfını birinci olarak bitirdi. 30 Eylül 1916’da ihtisâs yapmak ve dersiam olarak yetişmek üzere Süleymaniye Medresesi’ne bağlı Medresetü’l-Mütehassisîn’e kaydoldu. Bu medresenin ilk iki yılını başarı ile tamamlayarak, Eylül 1918’de kendisine yirmi kişi ile birlikte İstanbul Müderrisliği Ruûsluğu (akademik bir kariyer) verildi. 01 Haziran 1920 tarihinde dersiâm olarak vazifeye başladı, bu onun ilk memuriyeti idi. 27 Nisan 1921 tarihine kadar görevine devam etti. 1922 tarihinde Dâr’ül-Hilafet’il-Aliyye Medresesinin birinci kısmında Türkçe müderrisliği görevine başladı. Bunu diğer medreseler izledi. Bir müddet sonra müderrisliği bıraktı. Dersiâmlığın kaldırılmasından sonra vaizliğe başlayan Süleyman Efendi, hayatının son senelerine kadar Sultanahmet, Süleymaniye, Yenicâmii, Şehzâdebaşı, Kasımpaşa Camii Kebir gibi İstanbul’un büyük câmilerinde halka vaaz ederek irşâd vazifesine devam etti. Süleyman Efendi Hazretleri, hayatını Kur’ân öğretimine vakfetmiş, Kur’an ahlakını yaşayan ve İslamı çok iyi tanıyan Müslümanlar yetiştirmiştir. Yakalandığı şeker hastalığı nedeniyle 16 Eylül 1959 tarihinde İstanbul Kısıklı’daki evinde vefat etmiştir.

CEVAP VER