İmam Müslim Hazretleri 

0
156
İmam Müslim Cami, Filistin-Gazze

Hadis âlimlerinin en üstünlerinden olup, Kütüb-i Sitte adıyla bilinen meşhur altı hadis kitabından ikincisi olan Sahîh-i Müslim’in müellifidir. İsmi, Müslim bin Haccâc bin Müslim el-Kuşeyri en-Nişaburi, künyesi Ebul-Hüseyin dir. 821 (H.206) senesinde Nişabur da doğdu. 875 (H.261) tarihinde burada vefat etti. Nişabur’un bir mahallesi olan Nasrâbad’da defnedildi. Büyük hadis imamlarından olup, Arapların Beni Kuşeyr kabilesine mensuptur. İmam Müslim, zamanının büyük hadis âlimlerinden hadis-i şerif dinlemek ve öğrenmek için, Hicâz, Irak, Şam ve Mısır’ı dolaştı. Bağdat’a birkaç defa gelen İmam Müslim Hazretlerinden Bağdat âlimleri de hadis-i şerif dinleyip rivayette bulunmuşlardır. En son 872 senesinde Bağdat’a gelmiştir. İmam Buhari ile Nişabur’da görüşmüş, onun ilim meclisine devam etmiştir. Hadis-i şerif öğrenmek ve öğretmek için pek çok seyahat yapan İmam Müslim Hazretleri, ömrün ün son yıllarını Nişabur’da geçirmiş, orada hadis-i şerif dersi vermiş ve ticaretle meşgul olmuştur.
Bazı eserleri; Sahih-i Müslim, el-Müsned-ül-Kebir, el-Câmi Alel-Ebvâb, el-Esmâ ve’l-Kuna, el-Efrâd ve’l-Vuhdân

 “Müjdeleyin, nefret ettirmeyin; kolaylaştırın zorlaştırmayın.”

{Hadis-i Şerif, Müslim}

CEVAP VER