İmam Âzam Ebû Hanife’nin üstün zekası

0
255

 

İmam-ı Âzam Ebû Hanife’nin zekâsının üstünlüğüne delâlet eden olaylardan biri şudur; Bir kimse bir yerde bir miktar para defnedip sonradan bu malı nereye gömdüğünü unutmuş. Bunu nasıl bulacağını İmam-ı Âzam Ebû Hanîfe Hazretlerine sorunca;

Gece sabaha kadar namaz kıl, inşallah bulursun demiş. Bu tavsiye üzerine o kişi gece namaz kılmaya başlamış ve gecenin dörtte biri olunca parasını nereye gömdüğü hatırına gelmiş. İmam-ı Âzam’dan bunun hikmetini sormuşlar ve şöyle cevap vermiş;

Şeytan aleyhillâne gece sabaha kadar namaz kılmaya rıza göstermez, onu mutlaka bu işten meneder. Bu sebeple hatırına getirir.

İmam Âzam’ın zekâsı o derece üstün idi ki, bir şeye bir defa baksa derhal onun keyfîyetine vakıf olurdu.

{Fıkhı Ekber Şerhi & İmam Azam & Aliyyu’l Kâri}

CEVAP VER