İlim mi üstündür, dünya malı mı?

0
157

On kişi gelip, Hazreti Ali (r.a.) efendimize sırayla şu soruyu sormuşlar;

“-Ya Ali! ilim mi üstündür, dünya malı mı?“

Hazreti Ali (ra) efendimiz birinciye;

“ İlim üstündür; çünkü ilim peygamberlerin mirasıdır, dünya malı ise firavunların mirasıdır.”

İkinciye;

“ İlim üstündür; çünkü ilim dağıttıkça artar, dünya malı ise dağıttıkça azalır.“

Üçüncüye;

“ İlim üstündür; çünkü ilim sizi korur, dünya malını ise siz korumak zorundasınız.”

Dördüncüsüne;

“ İlim üstündür; çünkü ilim seninle mezara girer, dünya malı ise seni bırakır kabre girmez.”

Beşincisine;

“ İlim üstündür; çünkü ilim sahibini seven çok olur, dünya malına sahip olan ise kıskanılır ve düşmanı çok olur.”

Altıncısına;

“ İlim üstündür; çünkü ilim sahipleri onurla azametle anılır, dünya malına sahip olanlar ise cimrilikle suçlanır.“

Yedincisine;

“ İlim üstündür; çünkü ilim eskimez, yıpranmaz, bozulmaz, dünya malı ise , eskir, yıpranır ve bozulur.“

Sekizincisine;

“ İlim üstündür; çünkü ilim kalbi nurlandırır, yumuşatır; dünya malı ise kalbi katılaştırır.”

Dokuzuncusuna;

“ İlim üstündür; çünkü ilim sahipleri kıyamet günü şefaat ederken, dünya malına sahip olanlar hesap verecekler.”

Onuncusuna;

“İlim üstündür; çünkü ilim sahipleri mütevazı alçak gönüllü olur, dünya malına sahip olanlar ise enaniyetine düşkün gururlu olurlar “

CEVAP VER