Hidayete Vesile Olmak…

0
238

 

Gerek kendi ebedî istikbalimiz, gerekse bütün insanlık için büyük önem taşıyan tebliğin nasıl yapılacağı, başta mukaddes kitabımız ve sünnet-i nebeviyye olmak üzere kaynaklarımızda açıklanmıştır. Bu açıklamalardan çıkan sonuç şudur:

Müminlerin insanları Hakk’a ve hayra davet edebilmesi için evvela kendi kalplerinin diri, yaşantı ve ahlâklarının söylediklerini tekzip etmeyecek tarzda olması gerekir. Sonra zaruri bilgilere sahip bulunması, bilmediği konularda iddiacı olmaktan kaçınması esastır. Güler yüzlü, tatlı dilli ve munis olmalıdır. Ve en önemlisi güzel ahlâk sahibi olmaktır. Kötü ahlâklı olmak, Allah’ın diniyle insanların arasına perde olmak demektir.

Bir ârifin şu tesbitlerini de dikkate almalıyız: Unutmayalım ki bütün yanlış ve sapık yolların da bir mantığı, muhakeme tarzı ve felsefesi vardır. Onlar da kendilerini doğru yolda sanır, haklı bulur. İyi bilinsin ki insana gerçeği Allah gösterir, hakkı O buldurur, doğru yola O hidayet eyler. O halde daima Allah’tan yardımını, hakkı, doğruyu buldurmasını istemek gerekir.

CEVAP VER