Ebediyet mi Hiçlik mi ?

0
261

 

Meselâ aklın bir hizmetkârı ve tasvircisi olan kuvve-i hayaliyeye denilse ki: “Sana bir milyon sene ömür ile saltanat-ı dünya verilecek, fakat âhirde mutlaka hiç olacaksın.” Tevehhüm aldatmamak, nefis karışmamak şartıyla “oh” yerine “âh” diyecek ve teessüf edecek. Demek en büyük fâni, en küçük bir âlet ve cihazat-ı insaniyeyi doyuramıyor. İşte bu istidaddandır ki, insanın ebede uzanmış emelleri ve kâinatı ihata etmiş efkârları ve ebedî saadetlerinin enva’ına yayılmış arzuları gösterir ki; bu insan ebed için halkedilmiş ve ebede gidecektir. Bu dünya ona bir misafirhanedir ve âhiretine bir intizar salonudur.

 

Sözler, Bediüzzaman Said Nursi 

 

Editör’den Not :

70 sene belki daha az sürecek sınırlı ve sonu hiç olan fâni bir hayat mı ?

Ebedî sonsuz bir hayat mı?

Dünya mı, Ahiret mi ?

Yok olup gitmek mi yoksa var kalıp Bâki bir alemde varlığının Sebebi -Allah- ile var olmanın sevincini yaşamak mı ?

Sen seç…

 

 

 

CEVAP VER