Allah İçin Dostluk

0
119

 

Allah için olan dostluğun şartları şunlardır:

1- Dostlar birbirlerini gerçekten Allah rızası için sevmeli, bu sevgiye hiçbir dünyevî ve uhrevî bir sebep karıştırmamalıdır.

2- Dostlar, Allah rızasını arayıp gözetmekte birbirlerine yardımcı olmalıdır.

3– Dostlar arasında bir ilgisizlik ve umursamazlık olmamalıdır. Birbirlerinden gördükleri sadâkat, ciddiyet ve gayrete göre tam bir yardımlaşma ve dayanışma içinde olmalıdırlar.

4- Dost, dostundan Allah’ın râzı olmadığı bir şey görünce buna rızâ göstermemeli ve müsâmaha etmemelidir.

Bilakis yumuşaklık ve güzel öğütle arkadaşına nasihat etmelidir. Bu kişi yapılan bu nasihat sonunda eski güzel hâline döner, içinde bulunmuş olduğu bu yeni durumdan yani bid’attan vazgeçerse yine kişi samimi dostluk ve beraberliğini sürdürür. Nitekim âyet-i kerimede “Ama siz dönerseniz biz de döneriz” (İsrâ, 8) buyrularak bu duruma işâret edilmektedir.

| İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyan 18. Cilt, Erkam Yay.

CEVAP VER