Bazı Mühim Tavsiyeler

0
232

Abdullah bin Abbas (radıyallâhu anhümâ) Hazretlerine bir adam gelip “Bana tavsiyede bulun.” dedi.
Abdullah bin Abbas (radıyallâhu anhümâ) buyurdular ki:
“Sana şu altı şeyi tavsiye ediyorum:
1- Allâhü Teâlâ’nın kefil olduğu şeylerde (mesela rızıkta) Allâhü Teâlâ’nın kefâletine yakînen kalbin ile inan.

2- Farz namazları vaktinde kıl.

3- Daima Allâhü Teâlâ’yı zikirle meşgul ol.

4- Şeytana uyma. Muhakkak şeytan insanlara hased eder.

5- Devamlı dünyayı mamur etmekle uğraşma, âhiretini harab edersin.

6- Dâima Müslümanlara nasihatte bulun.”

Ebu’l-Leys Semerkandî Hazretleri buyurdular:

Müslüman’ın Müslüman kardeşine nasihatte bulunması ve onlara karşı merhametli olması lazımdır. Zira bu, saâdetin bir alâmetidir.

(Tenbîhü’l-Gâfilîn)

CEVAP VER