Batınî Alimlerin Önemi

0
190

 

Zahir âlimlerden vera sahibi, müttaki olanları, kalp erbabının ve bâtın ulemasının faziletini daima tasdik ederlerdi.

Örneğin, İmam Şafiî (rh.a), Allah dostlarından Şeybân-ı Râî’nin (k.s) huzurunda, mektepte hocasının önünde oturan çocuklar gibi oturur, bazı meseleleri kendisinden sorardı.

İmam Şafiî’ye “Senin gibi bir âlim nasıl olur da bir bedeviden soru sorar?!” denildiğinde, İmam Şâfiî (rh.a),

“Muhakkak bu zat, bizim ihmal ederek gafil olduğumuz meselelere bütünüyle vakıf olmuştur.” cevabını vermiştir.*

________________________
* İmam Gazâlî, İhyâu Ulûmi’d-Din, 1/61.

CEVAP VER